Mobilmeny.

Istället för Almedalen: Se EU-seminarier på Facebook!

EU-kommissionens representation erbjuder vanligtvis ett stort antal EU-seminarier i Visby under Almedalsveckan. I år vill EU-kommissionen inte att coronapandemin och ett inställt Almedalen ska hindra ett EU-perspektiv på samhällsdebatten.

EU-kommissionen har skapat sin egen lilla EUiAlmedalen och dessutom flyttat fram den något för att inte hamna i semesterskugga. Intressanta och kunniga gäster diskuterar aktuella EU-frågor som EU:s ambitiösa klimatpolitik, återhämtningsplanen inför de stundande toppmötena, brexitförhandlingar som går trögt och EU:s framtid efter Corona.

Datum: Måndag 15 juni
Tid: 12.00-15.45
Var: Facebook Länk till annan webbplats.

Seminarierna streamas på Facebook, dessutom kommer SVT Forum att successivt sända seminarierna. Det finns ingen publik på plats.

Ställ dina frågor direkt på sociala medier!

Inför seminarierna kan du ställa din fråga på Twitter #Europahuset. Under sändingen kan du ställa din fråga på Facebook Länk till annan webbplats..

Program:

12.00-12.45: Inför EU-toppmötet den 19 juni: Hur ska medlemsländerna gemensamt bidra till ekonomisk återhämtning?

Karolina Ekholm, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet; Robert Bergqvist, chefsekonom, SEB; Per Eckefeldt, biträdande enhetschef på EU-kommissionen, DG ECFIN.

Moderator: Jens Matthiessen, ekonomisk rådgivare, EU-kommissionens representation i Sverige

Coronapandemin har orsakat den värsta ekonomiska krisen i Europa sedan 1930-talet. Hur har detta påverkat EU-ländernas ekonomier och offentliga finanser? Bland medlemsländerna finns olika syn på hur EU gemensamt ska bemöta denna ekonomiska kris. Hur kan EU-kommissionens förslag till återhämtningsplan bidra till att få Europa ekonomiskt på fötter? Vilka är förutsättningarna för att enas om en gemensam strategi?

13.00-13.45: EU och framtiden: Hur går vi vidare tillsammans efter coronakrisen?

Ylva Johansson, EU-kommissionär, Ingvar Carlsson, tidigare statsminister, Gunnar Hökmark, ordförande Frivärld & tidigare Europaparlamentariker

Moderator: Johan Wullt, presschef EU-kommissionens representation

Coronapandemin och den ekonomiska krisen har orsakat spänningar mellan medlemsländerna. Vissa kräver ett fördjupat samarbete för att hantera de nya utmaningarna och andra en lösare sammanslutning. Hur kommer medlemsstaternas samarbete att förändras post-corona?

14.00-14.45: Coronapandemi och EU:s återhämtningsplan: Vad betyder det för EU:s klimatpolitik?

Eva Svedling, statssekreterare, Johan Kuylenstierna, vice ordförande för Klimatpolitiska Rådet, och Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU kommissionen i Sverige

Moderator: Annika Wäppling Korzinek, ställföreträdande chef för EU-kommissionens representation

EU har förbundit sig att bli klimatneutralt till 2050 och vägen dit ska vara konkurrenskraftig, grön och inkluderande, enligt den ”Gröna Giv” som EU kommissionen har lanserat. Nu när vi ska storsatsa oss ur den ekonomiska krisen som Coronapandemin har orsakat - hur grön blir då återhämtningen? Kommer EU:s ambitionsnivå att hålla?

15.00-15.45: Få framsteg i Brexit-förhandlingarna – vad händer nu?

Paulina Dejmek Hack, direktör EU UK Task Force, James Savage, ansvarig utgivare för ”the Local”

Moderator: Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation

I skuggan av coronapandemin fortgår förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU. Förhandlingarna går dock trögt - även om det bara återstår sex månader till det brittiska utträdet. Vilka är de svåraste frågorna och vad händer om man inte blir klar i tid? Kommer Storbritannien fortsatt att avstå från en förlängning av förhandlingstiden?