Mobilmeny.

Leader Sjuhärad. Investera i människor, pengar finns kvar!

Just nu finns cirka 1,2 miljoner kvar att söka inom Europeiska socialfonden. Pengarna ska gå till projekt som motverkar arbetslöshet och utanförskap, samt ökar social inkludering och integration på arbetsmarknaden.

Den Europeiska socialfonden ska göra fler personer tillgängliga för arbetsmarknaden genom kompetensutveckling, social utveckling, integration av utlandsfödda och personer med sociala behov. Särskild uppmärksamhet läggs på personer eller grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Vad innebär ett projekt inom socialfonden?

Inom socialfondsprojekt är det i första hand deltagaren som ska utvecklas, inte
stödmottagaren. Som en logisk följd av detta ska stödmottagare inte i första hand se till sin egen eller företagens ekonomiska utveckling. Fonden stärker snarare kompetensen på arbetskraften vilket i sin tur indirekt leder till att arbetsgivarna i området utvecklas och får bättre konkurrenskraft

Ansök nu eller i september

Leader Sjuhärad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. meddelar att det just nu finns ca 1,2 miljoner kvar att bevilja till projekt inom socialfonden. Nästa beslutsmöte är den 1 juni och ansökan behöver vara klar en månad innan dess. Är tiden för knapp? Sikta på en färdig ansökan till det sista beslutsmötet som är planerat till september.

Frågor?

Kontakta Leader Sjuhärad Länk till annan webbplats. om du vill diskutera din projektidé!