Mobilmeny.

Medborgarinitiativet, ett sätt att bidra till EU-politiken

Få mer att säga till om i frågor som berör dig direkt. Med ett europeiskt medborgarinitiativ kan du bidra till EU-politiken genom att uppmana EU-kommissionen att föreslå nya lagar. När ett initiativ har fått en miljon underskrifter måste kommissionen ta ställning till det.

Från och med januari 2020 gäller förenklade regler för EU:s medborgarinitiativ. Det innebär att det är lättare för EU:s invånare att göra sin röst hörd och påverka EU-politiken.

Hur fungerar det?

Ett medborgarinitiativ bygger på att du samarbetar med minst sju andra personer från olika EU-länder. Tillsammans formulerar ni ert initiativ och registrerar det hos EU-kommissionen. Därefter samlar ni in underskrifter från andra som stödjer er fråga. Om ni kommer lyckas samla in en miljon underskrifter på 12 månader så måste kommissionen ta ställning till ert initiativ.

Klicka här för att läsa mer om hur det fungerar! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss på Europa Direkt Sjuhärad om du har några frågor eller funderingar.

Right2Water - ett medborgarinitiativ med framgång

Right2Water är ett medborgarinitiativ som startades i maj 2012. Mål var en EU-lag som säkerställer att alla EU-medborgare har tillgång till tillräckligt med rent dricksvatten och tillgång till sanitet.

Medborgarinitiativet blev framgångsrikt och resulterade i att EU-kommissionen gjort en översyn av dricksvattendirektivet som innebär att EU-länderna måste förbättra tillgången till vatten och sanitet, särskilt för utsatta och marginaliserade grupper.