Mobilmeny.


Om EU-finansiering med Europa Direkt Sjuhärad

Den 26 november 2021 bjuder Europa Direkt Sjuhärad tillsammans
med Bollebygds kommun och Borås Stad in till en digital träff med fokus på EU-finansiering. Träffen riktar sig till företag, föreningar och kommuner. Anmälan gör du längst ned på denna sida.

Under förmiddagen den 26 november pratar vi om vilka möjligheter
som finns för ditt projekt eller företag. Tre olika parter berättar mer:

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
Det nya EU-programmet CERV har lanserats, med syftet att stärka
organsiationer som arbetar med rättigheter, demokrati och integration.
Kommuner, regioner, organisationer och föreningar kan söka.


RISE Research Institutes of Sweden
Företagsutveckling och företagsstöd, vad finns det för möjligheter?
Information om företagsutveckling och finansiering regionalt, nationellt
och på EU-nivå.


Leader Sjuhärad
Företag, föreningar och kommuner kan söka Leaderstöd för projekt som
bidrar till landsbygdsutveckling. Leader Sjuhärad berättar om vilka
möjligheter som finns och hur ansökningsprocessen ser ut.

Varmt välkommen!

KOSTNADSFRITT & DIGITALT
26 november 2021 kl. 09.30-11.00
Anmälan senast 24 november:
www.bollebygd.se/europadirekt
Varmt välkommen

Ladda ner inbjudan här , 360.6 kB.

Anmälan

Vi sparar dina uppgifter endast för detta arrangemang. För att hantera dina kontaktuppgifter behöver vi ditt samtycke, som du kryssar för längst ner i formuläret. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter finns på sidan Lagar och riktlinjer Länk till annan webbplats..

Jag vill gärna ha Europa Direkts nyhetsbrev
Jag vill gärna ha Europa Direkts nyhetsbrev