Mobilmeny.
Vindkraftverk med solceller i förgrunden


Så arbetar EU med att bekämpa klimatförändringen

På vilka sätt arbetar EU med att bekämpa klimatförändringen? Nedan har vi listat vad EU gör för klimatet och för dig.

Visst du att:

  • EU investerar i forskning för att minska mängden koldioxidutsläpp. Varje år går 180 miljarder euro, vilket är hela 20 procent av EU:s budget till att stödja klimatrelaterade projekt. Bland annat genom att ta fram tillförlitliga utsläppstest av nya bilar och att se till att alla nya byggnader senast år 2020 framställer lika mycket energi som de förbrukar.
  • EU:s förordningar kräver att länderna investerar i förnybar energi, och biltillverkarna som arbetar i Europa måste vidta drastiska åtgärder för att minska utsläppen från sina bilar och lastbilar enligt EU:s lagar.
  • EU gör även insatser på lokal nivå, alltifrån förberedelser inför klimatförändringar till att finansiera ny miljövänlig teknik och miljövänliga transporter.
  • EU återställer även våtmarker och grönområden som fungerar som naturliga barriärer mot höjda havsnivåer, och genom att skapa grönområden i samhället försöker man bekämpa luftföroreningar och värmeböljor.

Mer information om EU:s klimatarbete finns att läsa på EUandMe Länk till annan webbplats.