Mobilmeny.

Se upp med desinformation

Desinformation är falsk och vilseledande information. Information som får dig att tro att något är på ett sätt som det inte är. Just nu sprids en mängd felaktig och vilseledande hälsoinformation, bland annat om coronaviruset.

Låt dig inte luras av desinformation! Och dela inte falsk information vidare! Är du osäker på om det du läser är sant? EU‐kommissionen har släppt en sida med fakta som bemöter desinformation som florerar just nu.

Var finns tillförlitlig information?

EU-kommissionen föreslår att du följer sjukvårdens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och folkhälsomyndigheternas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. råd och information från ECDC Länk till annan webbplats. (EU:s smittskyddsmyndighet) och WHO Länk till annan webbplats. (Världshälsoorganisationen).

EU-kommissionen hjälper till att bekämpa desinformation genom att samarbeta med nätplattformar. Tillförlitliga källor lyfts fram, och innehåll som efter en faktakoll har visat sig vara falskt eller vilseledande flyttas ner.

6 tips - tänk på det här när du bedömer information

Inom journalistiken finns de sex klassiska frågorna Vad? När? Var? Hur? Vem? och Varför? som ska besvaras så sanningsenligt som möjligt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har översatt dem till konkreta tips när du bedömer information med ett källkritiskt filter.

1. Vad?

Vilken sorts information rör det sig om - är det personliga åsikter eller fakta? Finns det källhänvisningar som går till ställen som bekräftar påståendet?

2. När?

Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant? När gjordes senaste inlägget eller uppdatering av uppgifterna?

3. Var?

Var är uppgiften publicerad - på en privat blogg, som ett inlägg på sociala medier, på ett företags hemsida, på en mediesajt? Kan du hitta informationen genom andra källor? Information från endast en källa bör behandlas med stor försiktighet.

4. Hur?

Hur fick du tag på informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?

5. Vem?

Vem ligger bakom informationen? En myndighet, en organisation, ett företag eller en forskare? Kan du hitta ursprungskällan?

6. Varför?

Varför finns informationen? Är det någon som vill sprida åsikter eller information, väcka debatt eller underhålla? Vem tjänar på att du sprider informationen? Fundera på hur budskapet kan ha utformats för att förändra ditt tänkande och agerande.