Mobilmeny.

VGR och Region Halland samarbetar inför EU:s nya strukturfonder

Vad som kan finansieras genom EU:s strukturfonder kan vara olika beroende på var du bor och verkar. Västra Götalandsregionen och Region Halland samarbetar nu för att ta fram ramarna för vad som ska gälla i vår region framöver.

EU är med och finansierar projekt i medlemsländer och samarbetsprojekt mellan flera medlemsländer. Som privatperson kan du inte få direkta ekonomiska stöd från EU. Du kan däremot delta i EU-projekt som drivs av exempelvis en organisation, förening, skola eller arbetsgivare.

EU:s program brukar delas in i två huvudgrupper, strukturfondsprogrammen och sektorsprogrammen:

  • Strukturfondsprogrammen har som syfte att minska skillnader i utvecklingsnivå mellan olika regioner och medlemsstater.
  • Sektorsprogrammen är EU:s verktyg för att utveckla Europa inom olika områden, såsom forskning och utveckling, utbildning och social innovation.

EU:s strukturfonds- och sektorsprogram följer EU:s budgetperiod och därför pågår nu arbetet med att utforma de nya EU-programmen för perioden 2021-2027.

Västra Götalandsregionen och Region Halland samarbetar kring strukturfonderna och har fått i uppdrag att ta fram det regionala programmet för Regionalfonden och de regionala prioriteringarna för Europeiska Socialfonden.

  • Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) är störst och ger stöd till investeringar som skapar sysselsättning, framförallt till företag.
  • Europeiska socialfonden (ESF) ska främja integrering på arbetsmarknaden, främst genom stöd till utbildningsåtgärder.

Vad som kan finansieras genom EU:s strukturfonder kan vara olika beroende på var du bor och verkar. Detta beror på att syftet är att just utjämna skillnader mellan regioner. Nu pågår alltså processen för att ta fram ramarna för vad som ska gälla i vår region 2021-2027

Vill du läsa mer om EU:s fonder och program? Besök www.eufonder.se Länk till annan webbplats.