Mobilmeny.

Angående idrottshallens upphandling

Upphandling avbryts på grund av bristande konkurrens

Det har beslutats att upphandling för ombyggnation/renovering av Bollebygdskolans stora idrottshall avbryts på grund av bristande konkurrens.
Det har beslutats att en ny upphandling sker snarast i form av ”Förhandlat förfarande utan föregående annonsering”.
Det bedöms att den preliminära tidplanen för ombyggnationen hålls.