Anna Lindeblom, Bollebygdsambassadör 2020, öppnar dörren till Hultafors stationsbyggnad.

09 december 2019

Anna Lindeblom är vår nya Bollebygdsambassadör

Anna Lindeblom, ordförande i Hultafors bygdegårdsförening, är ny Bollebygdsambassadör 2020. Det är artonde året i rad som kommunen utser en Bollebygdsambassadör.

Anna Lindeblom fick ta emot utmärkelsen i samband med köpmännens julmarknad på Gästgivaretorget i Bollebygd söndagen den 8 december. Förutom äran får ambassadören en Bollebygdskanna, diplom och blommor.

- Det är ju verkligen jätteroligt och en ära att få vara ambassadör för hela kommunen, även om vi är en idéell förening i de östra delarna av kommunen. Vi gör ett viktigt arbete som gör att gemenskapen i vårt område stärks och utvecklas, säger Anna Lindeblom.

Verksam i bygdegårdsföreningen i 20 år

Anna Lindeblom har varit med i bygdegårdsföreningen i 20 år och sedan 2006 är hon föreningens ordförande. Hjärtat i föreningen är samlingslokalen Hultafors station, som föreningen tog över i ett fallfärdigt skick på 1980-talet. Nu är det en renoverad, välbevarad och funktionell byggnad, som går att hyra för olika aktiviteter. Föreningen ordnar också många egna aktiviteter, som exempelvis utställningar av olika slag, musikkvällar och kuriosacafé.

Motiveringen lyfter fram engagemang och ledarskap

Det är för detta arbete som Anna Lindeblom nu får utmärkelsen Bollebygdsambassadör 2020 med följande motivering:

2020 års Bollebygdsambassadör har genom sitt ledarskap, engagemang och goda humör bidragit till att Hultafors bygdegårdsförening har en bra utveckling. Under många år har Anna Lindeblom varit föreningens ordförande. Och inte minst under de senaste åren har stationshuset i Hultafors renoverats och i detta arbete har Anna Lindeblom haft en viktig roll. Anna Lindeblom är en god förebild som föreningsaktiv och volontär.

Kort fakta kring Bollebygdsambassadör

Den som utses till ambassadör måste ha anknytning till kommunen, antingen vara bosatt eller ha bott i kommunen. Personen ska dessutom agera som en god ambassadör genom att hjälpa till och sprida en positiv bild av Bollebygds kommun. Inför varje utnämning får allmänheten möjlighet att komma in med förslag på kandidater. Det är politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunfullmäktiges presidium som utser årets Bollebygdsambassadör.

Under stipendier och utmärkelser hittar du information om tidigare Bollebygdsambassadörer.