Mobilmeny.

Ansök om folkhälsomedel!

Har din förening eller frivilligorganisation idéer om hur ni kan förbättra hälsan hos dem som bor i Bollebygds kommun? Ansök i så fall om folkhälsomedel senast 2021-01-27.

Folkhälsomedel avsätts varje år för föreningar och frivilligorganisationer att ansöka om. Målet med de sökbara medlen är ökad samverkan och spridning av folkhälsoarbetet. Folkhälsomedel kan sökas för insatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa hos invånarna i Bollebygds kommun.

Insatser som bidrar till ökad jämlikhet i hälsa prioriteras. Det kan exempelvis handla om insatser som främjar social gemenskap, tillgänglighet eller integration. Det kan likaså vara insatser för att främja delaktighet och inflytande hos invånarna.

Det finns totalt 25 000 kronor att ansöka om.

Mer information och kriterier för ansökan finns här på vår webbsida.