Mobilmeny.

Ansök om folkhälsomedel

Har din förening eller frivilligorganisation idéer om hur ni kan förbättra hälsan hos dem som bor i Bollebygds kommun? Ansök i så fall om folkhälsomedel senast 2022-01-27.

Varje år kan föreningar och frivilligorganisationer ansöka om folkhälsomedel. Det finns totalt 25 000 kronor att ansöka om. Syftet är att öka samverkan och sprida arbetet kring folkhälsa.

Folkhälsomedel kan sökas för insatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa hos invånarna i Bollebygds kommun. Insatser som bidrar till ökad jämlikhet i hälsa prioriteras. Det kan exempelvis handla om insatser som gynnar social gemenskap, tillgänglighet eller integration. Det kan likaså vara insatser bidrar till delaktighet och inflytande hos invånarna.

Mer information och kriterier för ansökan om folkhälsomedel.