Mobilmeny.

17 januari 2022

Ansträngt läge i kommunens verksamheter

Covid-19 lämnar nu ett tydligt avtryck i kommunens verksamheter.

- Det är ansträngt i alla förvaltningar men framför allt inom social- och utbildningsförvaltningarna, med ett stort personalbortfall, säger kommunchef Monica Holmgren.

Kommunen arbetar hårt för att bibehålla den kommunala servicen till invånarna. Det är framför allt personalbortfall som är den kritiska punkten. Många är hemma sjuka eller sitter hemma i karantän efter att någon nära kontakt testat positivt för covid-19.

- Just nu har vi stor påverkan inom skola/förskola där verksamheten inte kan bedrivas som vanligt. Bland annat har distansundervisning behövt införas och fritidshem har behövt stänga verksamheten helt. Föräldrar och vårdnadshavare är informerade och kontinuerligt läggs ny information upp på SchoolSoft.

Inom socialförvaltningen är många medarbetare borta och varje dag görs prioriteringar och omfördelning av personalen. Icke nödvändiga insatser som till exempel promenad i hemtjänsten har ställts in, eftersom medarbetare behövs för att klara de allra viktigaste uppgifterna inom vården och omsorgen.

Om du själv har eller känner någon som har erfarenhet från vård och omsorg och som kan hjälpa till, får man gärna kontakta Bemanningsenheten, telefon 0734-64 75 81 eller e-post bemanningsenheten@bollebygd.se.

- Vi kan hamna i ett läge där öppettider och annat kan förändras med kort varsel. Vi måste nu alla hjälpas åt för att klara av den situation vi befinner oss i, säger Monica Holmgren.