Mobilmeny.
En grupp olika personer, illustration. SCB:s logotyp nere i vänster hörn.

Är du utvald?

Nu är det dags för SCB:s årliga medborgarundersökning där invånarna får möjligheten att tycka till om hur det är att leva i sin kommun.

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns bland annat frågor om vilket inflytande de upplever att de har.

Undersökningen ger även svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

Årets urval består av drygt 178 000 personer som får möjligheten att svara på enkäten.

Fakta om SCB:s medborgarundersökning

  • SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna.
  • De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.
  • Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.
  • SCB:s medborgarundersökning genomförs en gång om året sedan starten 2005. Totalt deltar 137 av landets 290 kommuner i årets undersökning.
  • Årets insamlingsperiod pågår till 3 november. Resultaten presenteras i december.