Mobilmeny.

15 maj 2020

Årets kulturstipendiater

Jan Blomgren och Arthur Eriksson får dela på stipendiet för sitt stora musikengagemang för kommunens äldre.

På utbildningsnämndens sammanträde i mars utsågs Jan Blomgren och Arthur Eriksson till 2020 års kulturstipendiater. De delar på stipendiet och tilldelas det för sitt stora engagemang och många musikevenemang i Bollebygds kommun. Jan och Arthur har, tillsammans och var för sig, under många år arbetat med och spridit musik- och kulturarrangemang för Bollebygds kommuns äldre.

Officiell uppvaktning skjuts på framtiden

Eftersom båda stipendiaterna ingår i riskgrupp för covid-19 kommer uppvaktning och ceremoni hållas vid senare tillfälle. Båda stipendiaterna är underrättade och har i väntan på ett mer regelrätt firande blivit uppvaktade av blomsterbud.

- Det är trist att vi inte kan ge dem en ordentlig hyllning men vi hoppas kunna fira dem ordentligt vid senare tillfälle, under säkrare förhållanden säger utbildningsnämndens ordförande Ingridh Anderén.

Om Bollebygds kommuns kulturstipendium

Bollebygds kommun delar årligen ut ett kulturstipendium till en enskild person, grupp eller förening som belöning för värdefull insats inom kulturområdet. Stipendiet kan också delas ut som uppmuntran och hjälp till utbildning åt den som visat lovande anlag för fortsatt konstnärlig eller vetenskaplig verksamhet inom litteratur, konst, musik, dans, film, sång, konsthantverk eller därmed jämförbara områden av kulturell verksamhet. Stipendiet kan endast delas ut till person som är bosatt eller född i kommunen. Föreningen ska vara verksam i kommunen. Stipendiet är på 10 000 kr.