Mobilmeny.

4 juni 2020

Bidra med din vuxennärvaro under skolavslutningskvällen den 12 juni.

Skolavslutningen är ofta en högtid som innebär utomhusfester och hög risk för alkoholkonsumtion bland ungdomar. För att öka tryggheten uppmanas vuxna att röra sig ute i samhället under kvällen den 12 juni. Kommunen vädjar även till föreningslivet att hålla sina verksamheter öppna runt skolavslutningen.

Sommar och skolavslutning närmar sig och till följd av coronapandemin har kommunen tvingats ställa in årets ”Schools out”, kommunens drogfria skolavslutningsaktivitet. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör större sociala sammanhang, till exempel fester, undvikas.

Trots de allmänna råden hör vi redan idag att det planeras fester och andra aktiviteter bland våra ungdomar, även bland de som går i årskurs 7. Detta ökar risken för smittspridning, men också risken för att ungdomar råkar illa ut när de rör sig i sammanhang där det finns alkohol och andra droger.

Din vuxennärvaro är viktig

Ökad närvaro av vuxna i samhället har en positiv påverkan på tryggheten. Det kommer att finnas flera vuxna på plats denna kväll, bland annat nattvandrarna, och ett antal medarbetare från kommunen.

Vill du bidra med din närvaro?

Du kan ta kontakt med nattvandrarna, gå ut själv eller tillsammans med andra föräldrar. Eller möta upp oss som skulle ha arbetat med Schools out och våra ungdomsutvecklare. Vi kommer att finnas mitt på torget med en vuxenstation, på ungdomsgården i Krafthuset samt ambulerande på de vanligaste festplatserna runt om i kommunen.

Kontaktuppgifter:

Eva Lidslot, eva.lidslot@bollebygd.se eller 0734-64 70 13

Nattvandrarna nattvandrarna.bollebygd@gmail.com

Ungdomsutvecklarna:

Ulrika: 0734-64 75 74
Nathalie: 0734-64 75 69
Peter: 0734-64 47 63

Cafét Krafthuset: 0734-64 75 67

Vädjan till föreningslivet

För att öka tryggheten för de unga i kommunen hoppas vi att föreningslivet är med och tar ett ansvar för ungdomarna i sin verksamhet och håller aktiviteter, träning eller bara finns till hands under skolavslutningskvällen/natten. Om föreningarna har öppet och bemannar sin egen anläggning genererar det aktivitetsstöd.

 

Tips till dig som är förälder eller annan viktig vuxen

  • Var tydlig och sätt gränser. Ju tydligare du visar vad du förväntar dig desto enklare är det för din ungdom att själv ta ställning eller göra som ni har bestämt.
  • Hjälp till att säga nej. Förse din ungdom med bra argument till att säga nej.
  • Bjud inte på alkohol och köp inte ut. Ungdomar som får alkohol av sina föräldrar dricker mer. Och ja, det kallas langning när du köper ut åt en person under 20 år.
  • Om din ungdom ändå går ut: Håll kontakten och hämta din ungdom när kvällen är slut. Var tillgänglig och bestäm en tid under kvällen då du och din ungdom hörs via ett videosamtal. Hämta din ungdom när kvällens festligheter är över.
  • Prata med andra föräldrar. Om du kommit överens med andra om att det inte är okej med alkohol leder det med stor sannolikhet till att era ungdomar dricker mindre. Kom även överens om rimliga tider samt hur och när ungdomarna ska hämtas.
  • Visa omtanke och kärlek. Din ungdom vill veta att du bryr dig och behöver förstå att du tycker om hen oavsett vad som händer. Om du är orolig, berätta varför du är det.
  • Kom ihåg att du är en förebild. Fundera över vilka budskap och värderingar du förmedlar till din ungdom.

Nio av tio tonårsföräldrar tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med föräldrafria fester. Knappt 20 procent tror emellertid att just deras tonåring dricker alkohol på festen.