23 december 2019

Bollebygd – en trygg kommun med utvecklingspotential

Bollebygd är en trygg kommun att bo i. Det visar den enkätundersökning om trygghet som du som invånare kunde fylla i på bollebygd.se under november månad.

Ni som svarat på enkäten upplever i stort att ni bor i en trygg kommun, men att det finns utvecklingsområden.

Många förslag på förbättringar

Bland svaren finns många förslag på förbättringar, som till exempel att sätta upp mer belysning, klippa ner buskar för bättre insyn, ordna fler aktiviteter för ungdomarna, utökade öppettider på Krafthuset och bättre utbyggd kollektivtrafik. Det som även framkom är en önskan om en mer närvarande och synlig polis. Sedan upplever vi av svaren att det ändå finns en förståelse för att alla i samhället kan ta mer ansvar genom att till exempel delta i nattvandringar eller att som förälder ha en bra och nära relation med sina ungdomar.

Över 300 svarade på trygghetsenkäten

Det var 309 invånare i alla orter runtom i kommunen som svarade på enkäten. Det är dubbelt så många som svarat jämfört med enkäten 2017.

Vi vill tacka alla er som engagerade er i att fylla i vår trygghetsenkät. Resultatet tar vi med oss i vårt arbete med kommunens lägesbild, som är en del i kommande medborgarlöfte mellan vår kommun och polisen.