Centrala Bollebygd med stationshuset och järnvägen i förgrunden.

12 februari 2019

Bollebygd fortsatt bland landets tryggaste kommuner

Bollebygd är fortsatt en av landets tryggaste kommuner. Vi hamnar på åttonde plats i öppna jämförelser trygghet och säkerhet 2018, som genomförs av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Rapporten består av statistik över brottslighet, personskador, bränder, tillgång till hjälp vid nödläge samt hur säkerhetsarbetet i kommunerna bedrivs.

Rankingen baseras på ett sammanvägt värde

Kommunernas resultat inom olika områden vägs samman och det sammanvägda värdet presenteras i en ranking av alla 290 kommuner. Bollebygd placerar sig sammantaget på åttonde plats i landet och på fjärde plats i landet när det gäller anmälda våldsbrott per 1000 invånare. Tidigare år har kommunen också placerat sig bland de tio bästa. 2017 på åttonde plats, 2016 på tionde plats och 2015 på nionde plats.

- Kommunen och polisen samarbetar i det brottsförebyggande arbetet och det är viktigt att vi fortsätter med det arbetet för att bibehålla ett tryggt och säkert Bollebygd, säger Christina Hultén, säkerhetssamordnare.

Rapporten publiceras varje år

SKL (Sveriges kommuner och Landsting) och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) publicerar varje år Öppna jämförelser trygghet och säkerhet. Läs hela rapporten hos SKLlänk till annan webbplats.