Invånare promenerar i bostadsområde med nybyggda villor

21 februari 2019

Bollebygd fortsätter växa – antalet invånare närmar sig 9500

Befolkningen i Bollebygds kommun fortsätter att öka och antalet invånare närmar sig 9500. Färska siffror från Statistiska centralbyrån visar att antalet invånare ökade med 165 personer under förra året och det bor nu 9 427 invånare i kommunen.

Procentuellt sett ökade befolkningen med 1,8 procent och det är högst bland kommunerna i Sjuhärad och fjärde högst i Västra Götalands län. Ökningen motsvarar ungefär siffrorna från 2017.

Ökad inflyttning under 2018

Den främsta orsaken till att befolkningen ökar är att 116 fler personer flyttat in till kommunen än som lämnat kommunen. Det är också fler som invandrat från utlandet än som utvandrat, med ett netto på 39 personer. 87 barn föddes förra året och 76 personer dog.

Det är skolåldrarna som ökar mest. Antalet 6-18-åringar ökade med 82 personer under året. De allra yngsta från 0-5 år minskade med 14 personer. Invånare över 65 år ökade med 56 personer medan de som är mellan 19-64 år ökade med 41 personer.

Mer information om befolkningssiffrorna finns hos Statistiska centralbyrån.länk till annan webbplats