Mobilmeny.

4 maj 2020

Bollebygds kommun lämnar inte ut information om smittade

Så här hanterar Bollebygds kommun sekretess och personlig integritet i samband med covid-19

Inom Bollebygds kommun värnar vi om patientsekretessen för våra patienter inom hemsjukvården. Lika viktig för oss är den personliga integriteten för alla; brukare, patienter, elever, barn och medarbetare inom kommunens samtliga ansvarsområden.

Då Bollebygds kommun är liten kommun i detta avseende finns det en uppenbar risk att identiteten på en smittad person röjs. Mot bakgrund av detta kommer kommunen inte att lämna ut information om eventuella personer som är smittade med covid-19 inom våra verksamheter, oavsett verksamhetsområde. Endast de som är direkt berörda och som behöver informationen är de som kommer att få del av den. Är du direkt berörd kan du känna dig trygg med att du har den information du behöver. Alla andra ber vi att inte ställa frågor kring eventuell smitta till våra medarbetare.

Du kan vara trygg i att kommunen gör vad vi kan för att förhindra smittspridning. Alla fortsätter att arbeta och gå i skolan om de är friska. Alla är uppmanade att stanna hemma vid lindriga symtom och får inte återgå i arbete eller skola förrän efter två symtomfria dagar.

Vi vill även passa på att påminna alla att vara källkritiska och att inte dela tvivelaktig information eller rykten. Vi måste alla hjälpas åt att minska både smittspridningen och oron kring den. Tack för att du hjälper till.