Mobilmeny.

Bollebygds kommun lämnar stabsläge

Krisledningsstaben i Bollebygds kommun avvecklades den 18 september. Beslutet togs efter bedömningen av rådande läge som stabilt. Men faran är inte över utan rådande rekommendationer gäller fortfarande - även i Bollebygds kommun.

Bollebygds kommun har haft sin krisledningsstab aktiverad sedan den 11 mars, från början av coronapandemin. Syftet med krisledningsstaben är att som kommunorganisation vara väl förberedd på att hantera pandemin. Nu är bedömningen att läget är så pass stabilt att den centrala krisledningsstaben kan avvecklas. Kommunen kan när som helst åter aktivera krisledningsstaben om och när så skulle behövas.

Detta betyder inte att faran är över. Vi ska alla fortsätta vara rädda om oss själva och andra, hålla avstånd och tvätta händerna, ha möten på distans och arbeta hemifrån i så stor utsträckning som möjligt.

Här kan du läsa mer om kommunen krisberedskap.