Mobilmeny.

20 april 2020

Bollebygds kommun tecknar avtal med Open Infra Core AB

Under ett extrainsatt möte den 20 april beslutade kommunstyrelsen att teckna avtal med Open Infra Core AB för att möjliggöra bredbandsutbyggnaden i kommunen.

2015 tecknade kommunen ett samverkansavtal med TeliaSonera för utbyggnad av bredband. Arbetet försenades då det visade sig vara mer kostsamt än beräknat för Telias nätbolag att dra fram fiber i vissa delar av kommunen.

Avtalet som kommunstyrelsen nu ska teckna med Open Infra Core AB ska ses som komplettering till avtalet med TeliaSonera för att möjliggöra god bredbandstäckning i kommunen i enlighet med regeringens bredbandsmål.

Det handlar om cirka 1 000 hushåll i Bollebygds kommuns landsbygd som fortfarande saknar fiber och det är framförallt i nordöst och de sydliga delarna av kommunen som är berörda.

Möjligheten för invånare och företagare att ha tillgång till ett snabbt, stabilt och robust bredband är en strategiskt viktig fråga för kommunen då bredbandsutbyggnaden ytterst är en demokratifråga.

Om du som privatperson eller företagare har frågor om bredbandsutbyggnaden i Bollebygd, kontakta kommunens bredbandssamordnare Per Hagehammar. Telefon: 070-570 85 00, per.hagehammar@gmail.com

Pressen bjuds in för intervjuer och frågor

den 21 april kl 09.00 på kommunhuset i Bollebygd.

Frågor?

Michael Plogell
Kommunalråd
Bollebygds kommun
Tfn: 0734-64 70 02

E-post: michael.plogell@bollebygd.se