En grupp cyklister cyklar genom en skog, där många gula löv fallit ner och täcker marken.

05 december 2019

Dags att söka projektmedel för folkhälsoinsatser

Har din förening eller frivilligorganisation idéer om hur ni kan förbättra hälsan hos dem som bor i Bollebygds kommun? Då kan ni söka folkhälsomedel.

Projektmedel för folkhälsoinsatser kan ni söka varje år. Pengarna ges till dem som söker först och uppfyller kommunens krav, samt har en projektplan som stämmer överens med kommunens inriktning inom folkhälsoinsatser.

Sök senast 27 januari 2020

Din ansökan vill vi ha in senast den 27 januari 2020.

På sidan folkhälsoinsatser och projektmedel finns mer information om hur du söker projektmedel.