22 juni 2020

Eldningsförbudet upphävs

På rekommendation från SÄRF, Södra Älvsborgs räddningsförbund, upphäver kommunen eldningsförbudet från och med måndagen den 22 juni kl 17.00

Beslutet gäller tills vidare.

Vi uppmanar alla till fortsatt försiktighet vid hantering av eld. Gå in på SÄRF:s webb för mer information om hur du eldar säkert utomhuslänk till annan webbplats.

Du kan fortsatt hålla dig informerad om brandrisken där du befinner dig via Dinsäkerhet.selänk till annan webbplats och appen Brandrisk ute. Krisinformation.se har samlat
sina råd om vad du bör tänka på innan du eldarlänk till annan webbplats och grillar i skog och mark.