Mobilmeny.

Fjärrundervisning för Bollebygdskolan 7-9 fr o m måndag 22 februari

All praktisk information lämnas av skolans lärare och rektorer.

Alla årskurser på Bollebygdskolan 7-9 har fjärrundervisning från och med måndag 22 februari.

All praktisk information lämnas av skolans lärare och rektorer.

Med anledning av de senaste dygnens rapporter om smittspridning på fjällorterna samt förekomst av den brasilianska virusmutanten i en region i Sverige, rekommenderar Smittskydd Västra Götaland nu ytterligare åtgärder för att minska risken för smittspridningen i vår region.

Smittskydd rekommenderar fjärr- eller distansundervisning så långt som möjligt i högstadier och gymnasieskolor i Västra Götaland.

Covid-19-epidemiologin ändras snabbt, och därför kommer denna rekommendation sent till oss i kommunerna.

Det viktigaste liksom tidigare är att hålla avstånd och undvika närkontakt med nya människor utanför den krets som man redan umgås med på skolan eller i privatlivet, och att stanna hemma och provta sig vid symtom.

Det finns inga rekommendationer om provtagning eller hemkarantän enbart på grund av resor inom landet.