Mobilmeny.

Fler enheter på Bollegården med konstaterat smittade av covid-19

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom stänger från och med 8 januari.

Sedan tidigare har 14 boende på en av de somatiska enheterna på Bollegården konstaterats smittade av covid-19. Smittan har nu även konstaterats på demensenheterna.

Smittspårning pågår och givetvis vidtar enheterna alla åtgärder som behövs för att stoppa smittspridningen. Anhöriga har informerats.

I förebyggande syfte stänger nu dagverksamheten för personer med demenssjukdom från och med 8 januari och håller stängt så länge besöksförbudet på Bollegården gäller. Bollegårdens äldreboende har besöksförbud som gäller till och med 26 januari.