Kommunhuset vid torget i Bollebygd med en blå himmel i bakgrunden

01 mars 2019

Från 1 mars har vi två nya nämnder och förvaltningar

Från 1 mars delas nuvarande bildnings- och omsorgsnämnden upp i två nämnder, utbildningsnämnden och socialnämnden.

Nämnderna har varsin förvaltning.

Omsorg, arbetsmarknad och integration i en nämnd

Socialnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Patrik Karlsson (KD) är ordförande och Barbro Orrestrand (S) vice ordförande.

Socialförvaltningen leds av förvaltningscheferna Gunilla Lundgren och Johnny Telkkonen, som börjar sin tjänst i kommunen den 7 april. Förvaltningen ansvarar bland annat för äldreboende, LSS-boenden, daglig verksamhet, ungdomsgård, arbetsmarknad, integration, individ- och familjeomsorg, hemsjukvård och hemtjänst.

Utbildning, kultur och fritid i en nämnd

Utbildningsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Ingridh Anderén (M) är ordförande och Ulf Rapp (S) vice ordförande.

Utbildningsförvaltningen leds av förvaltningschef Annelie Fischer. Förvaltningen ansvarar bland annat för förskola, förskoleklass, fritidshem, bibliotek, föreningsstöd, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Mer information om de nya nämnderna