Mobilmeny.

12 maj 2020

Inget firande av nya svenska medborgare i år

På grund av coronapandemin blir årets traditionella medborgarskapsceremoni framflyttad till nästa år.

Ceremonin har tidigare hållits fem år i rad. Förra året blev det firande i hembygdsparken som del i Hembygdsföreningens firande av Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag.

Bollebygds kommun följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer och flyttar fram arrangemanget till nästa år, då både 2019 och 2020 års nya medborgare bjuds in. Under 2019 fick Bollebygds kommun 20 nya medborgare, 20 personer som alltså kommer bli firade nästa år.

Kort fakta kring medborgarskapsceremonier

Från och med 2015 ska alla kommuner ordna ceremonier för nya svenska medborgare med syfte att högtidlighålla deras nya medborgarskap. Länsstyrelsen har inom ramen för ett regeringsuppdrag utvecklat riktlinjer som stöd till kommunerna. Riktlinjerna beskriver bland annat hur medborgarceremonier kan utformas och vilken ersättning kommunerna får.

Kommunerna har frihet att själv bestämma över ceremoniernas innehåll och anpassa ceremonierna efter den egna kommunens förutsättningar och förhållanden.