Ingridh Anderén (M), Patrik Karlsson (KD) och Barbro Orrestrand (S)

Ingridh Anderén (M) ordförande i utbildningsnämnden, Patrik Karlsson (KD) ordförande i socialnämnden och Barbro Orrestrand (S) vice ordförande i socialnämnden.

15 februari 2019

Klart med två nya nämnder och nya nämndpolitiker

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2019 valde man ledamöter och ersättare till två nya nämnder. Det är nuvarande bildnings- och omsorgsnämnden som delas upp och blir två olika nämnder.

De nya nämnderna kommer att heta socialnämnden och utbildningsnämnden och båda träder i kraft den 1 mars. Under torsdagens kommunfullmäktigemöte valdes ledamöter och ersättare till de nya nämnderna.

Val till utbildningsnämnden

Ordinarie ledamöter: Ingridh Anderén (M) ordförande, Ulf Rapp (S) vice ordförande, Stefan Edvardsson (FR), Lisette Vermeulen (SD), Eva Svantesson (KD), Carina Lundgren (S) och Fredrik Olofsson (C).

Ersättare: Anneli Virenhem (M), Christina Hein (S), Peter Gregorics (FR), Peter Hellberg (SD), Ingmarie Andersson (C), Kent Persson (S) och Emma Andersson (L).

Val till socialnämnden

Ordinarie ledamöter: Patrik Karlsson (KD) ordförande, Barbro Orrestrand (S) vice ordförande, Gunbritt Ottosson (M), Lisette Vermeulen (SD), Mathias Carlzon (FR), Glenn Zetterlind (S) och Asta Royson (C).

Ersättare: Eivor Carlsson (KD), Hilja Lust (S), Ulf Lundin (M), Johanna Gunnarsson (SD), Annelie Lindström (FR), Ros-Marie Grune (MP) och Kerstin Sutinen (L).

Webbsänding av fullmäktige

Kunde du inte delta på kommunfullmäktige? Då kan du se webbsändingen av fullmäktige i efterhand.