Mobilmeny.

Kommunen avbryter upphandling

Ny upphandling av idrottshallen kommer att göras.

Upphandling för renovering av stora idrottshallen avbryts helt på grund av upptäckta brister i det tidigare upphandlingsdokumentet. Renoveringen kommer alltså inte att påbörjas som tidigare planerat.

Renovering under 2024

Ny upphandling kommer att göras med ambition att renovering kan påbörjas under första halvåret 2024.

Renovering av hallen bör ske under våren, då elever kan ha gymnastik utomhus, och sommaren, då skolan är stängd, för så liten påverkan av ordinarie skolverksamhet som möjligt.

Vid frågor

Vid frågor kring upphandling, kontakta:
Maria Bengtsson, senior upphandlare
E-post: maria.bengtsson@bollebygd.se
Tel: 0734-64 70 41