Mobilmeny.
Svensk flagga mot en blå himmel.

Kommunen bjuder in nya svenskar till medborgarskapsceremoni

För sjunde gången ordnar Bollebygds kommun en medborgarskapsceremoni för att hälsa nya svenska medborgare välkomna. Inbjudan har gått ut till omkring 30 personer i kommunen, både vuxna och barn, som under 2023 blev svenska medborgare. Firandet sker på nationaldagen den 6 juni i hembygdsparken i Bollebygd.

Firandet startar klockan 15.00 i hembygdsparken och ingår i Hembygdsföreningens firande av Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag. Ceremonin avslutas med tal av kommunfullmäktiges ordförande och alla nya medborgare får även varsin liten gåva av kommunen.

I anslutning till programmet serveras kaffe, saft och bakverk.

Kort fakta kring medborgarskapsceremonier

Från och med 2015 ska alla kommuner ordna ceremonier för nya svenska medborgare med syfte att högtidlighålla deras nya medborgarskap. Länsstyrelsen har inom ramen för ett regeringsuppdrag utvecklat riktlinjer som stöd till kommunerna. Riktlinjerna beskriver bland annat hur medborgarceremonier kan utformas och vilken ersättning kommunerna får. Kommunerna har frihet att själv bestämma över ceremoniernas innehåll och anpassa ceremonierna efter den egna kommunens förutsättningar och förhållanden.