Mobilmeny.

31 januari 2020

Kommunfullmäktige sammanträder den 6 februari

Revidering av styrmodell för Bollebygds kommun, och svar på motion om att inrätta ett tillgänglighetspris i Bollebygds kommun är några av ärendena som kommer att tas upp på mötet.

Sammanträdet börjar kl 17 i Bollebygdskolans matsal och är öppet för allmänheten. Mötet sänds på webben.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Punkter på kommunfullmäktiges möte

På mötet kommer bland annat följande ärenden att tas upp:

  • Ansökan om utökad kommunal borgen, Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder (Bollebo)
  • Uppdrag till valberedningen om revidering av arvodesreglemente
  • Medborgarförslag om kollektivtrafik till Töllsjö


Hela kallelsen med alla ärenden till kommunfullmäktiges mötelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster går att läsa i vår sammanträdesportal. Kungörelsen finns på vår anslagstavlalänk till annan webbplats.