Mobilmeny.

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag 5 juni

Information om EU-valet 9 juni och samverkansavtal e-arkiv i Sjuhärad är några av punkterna som kommer upp på mötet.

Sammanträdet börjar kl 17 i Bollebygdskolans matsal och är öppet för allmänheten. Webbsändningen kommer du att kunna följa här Länk till annan webbplats.. Hela kallelsen med alla ärenden till kommunfullmäktiges möte går att läsa i vår sammanträdesportal Länk till annan webbplats.. Kungörelsen finns på vår anslagstavla Länk till annan webbplats..

På mötet kommer bland annat följande ärenden att tas upp:

  • Svar på motion (V) om framtida utbyte av kommunens sopkärl
  • Svar på motion (FR) om att anlita en AI-expert för genomlysning av kommunens verksamheter
  • Uppföljningsrapport april 2024, Bollebygds kommun
  • Begäran från teknik- och servicenämnden om investeringsmedel för ombyggnation kontorsplatser