Mobilmeny.

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag 7 december kl.16 (obs! ons)

Revidering av renhållningstaxa i Bollebygds kommun och mål och budget 2023-2025 för Bollebygds kommun (med budgetdebatt)
är några av ärendena som kommer att tas upp på mötet.

Observera att sammanträdet börjar kl 16 i Bollebygdskolans matsal och är öppet för allmänheten. Webbsändningen kommer du att kunna följa här. Länk till annan webbplats.Hela kallelsen med alla ärenden till kommunfullmäktiges möte går att läsa i vår sammanträdesportal Länk till annan webbplats.. Kungörelsen finns på vår anslagstavla Länk till annan webbplats..

På mötet kommer bland annat följande ärenden att tas upp

  • Budget 2023-2025 för Bollebygds kommun (med budgetdebatt)
  • Uppföljningsrapport oktober 2022, Bollebygds kommun
  • Revidering av taxor inom miljöbalkens och livsmedelslagens områden
  • Revidering av renhållningstaxaSvar på två motioner; motion (V) om solceller, motion (MP) om HBTQI-certifiering av Bollebygds skolor