Mobilmeny.

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag 8 december klockan 17

Beslut om antagande av översiktsplan (ÖP) för Bollebygds kommun och revidering av renhållningstaxa är några av ärendena som kommer att tas upp på mötet.

Sammanträdet börjar kl 17 i Bollebygdskolans matsal och är öppet för allmänheten, men på grund av fortsatt rådande coronapandemi uppmanar vi dig som tänkt besöka kommunfullmäktige att istället följa sammanträdet genom webbsändningen. Webbsändningen kommer du att kunna följa här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hela kallelsen med alla ärenden till kommunfullmäktiges möte går att läsa i vår sammanträdesportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kungörelsen finns på vår anslagstavla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

På mötet kommer bland annat följande ärenden att tas upp:

• Beslut om antagande av översiktsplan (ÖP) för Bollebygds kommun
• Revidering av renhållningstaxa i Bollebygds kommun
• Revidering av avfallsföreskrifter för Bollebygds kommun
• Uppföljningsrapport oktober 2021 för Bollebygds kommun