Mobilmeny.

Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 9 juni klockan 16

Årsredovisning 2020 för Bollebygds kommun (återremiss) och uppföljningsrapport april 2021 för Bollebygds kommun är några av ärendena som kommer att tas upp på mötet. Observera att mötet är på onsdag, starttid denna gång är kl 16.

Sammanträdet börjar kl 16 i Bollebygdskolans matsal och är öppet för allmänheten, men på grund av fortsatt rådande coronapandemi
uppmanar vi dig som tänkt besöka kommunfullmäktige att istället följa sammanträdet genom webbsändningen. Webbsändningen kommer du att kunna följa här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hela kallelsen med alla ärenden till kommunfullmäktiges möte går att läsa i vår sammanträdesportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kungörelsen finns på vår anslagstavla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Punkter på kommunfullmäktiges möte

  • På mötet kommer bland annat följande ärenden att tas upp:
  • Revisionsberättelse 2020 för Bollebygds kommun – återremiss
  • Årsredovisning 2020 för Bollebygds kommun, inkl prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna – återremiss
  • Uppföljningsrapport april 2021 för Bollebygds kommun
  • Partistöd 2021 för (SD), (M), (S), (KD) och (L)
  • Svar på tre motioner
  • Svar på två interpellationer