Mobilmeny.

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag 16 november kl.16

Sammanträdet börjar redan kl.16 på grund av budgetdebatt och beslut om mål och budget 2024-2026

Sammanträdet börjar kl 16 i Bollebygdskolans matsal och är öppet för allmänheten. Webbsändningen kommer du att kunna följa här Länk till annan webbplats.. Hela kallelsen med alla ärenden till kommunfullmäktiges möte går att läsa i vår sammanträdesportal Länk till annan webbplats.. Kungörelsen finns på vår anslagstavla Länk till annan webbplats..

På mötet kommer bland annat följande ärenden att tas upp:

  • Mål och budget 2024-2026 för Bollebygds kommun
  • Svar på motion (MP) om kommunens budgethantering
  • Förslag ny nämnds- och förvaltningsorganisation på samhällsbyggnadsnämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen
  • Lokalresursplan 2024-2033 för Bollebygds kommun