Mobilmeny.

Tomas Andersson (M) 2: a vice ordförande, Lisette Vermeulen (SD) 1:e vice ordförande och Emma Isfeldt (S) Ordförande

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag 17 november klockan 16.30

Val av ny kommunstyrelse och bostadsförsörjningsprogram 2022-2026 är några av ärendena som kommer att tas upp på mötet.

Sammanträdet börjar kl 16.30 i Bollebygdskolans matsal och är öppet för allmänheten. Webbsändningen kommer du att kunna följa här.  Länk till annan webbplats.Hela kallelsen med alla ärenden till kommunfullmäktiges möte går att läsa i vår sammanträdesportal Länk till annan webbplats.. Kungörelsen finns på vår anslagstavla Länk till annan webbplats..

På mötet kommer bland annat följande ärenden att tas upp:

  • Val av kommunstyrelse, samt andra nämnder och politiska instanser
  • Kommunal skattesats 2023 för Bollebygds kommun
  • Bostadsförsörjningsprogram 2022-2026