Mobilmeny.

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag 21 september

Reglemente för kommunalt pensionärsråd och svar på motion om frukost på högstadiet är några av ärendena som kommer att tas upp på mötet

Sammanträdet börjar kl 17 i Bollebygdskolans matsal och är öppet för allmänheten. Webbsändningen kommer du att kunna följa här Länk till annan webbplats.. Hela kallelsen med alla ärenden till kommunfullmäktiges möte går att läsa i vår sammanträdesportal Länk till annan webbplats.. Kungörelsen finns på vår anslagstavla Länk till annan webbplats..

På mötet kommer bland annat följande ärenden att tas upp:

  • Svar på motion (S) om arbetsskor för personal
  • Svar på motion (S) om att kommunen ska införa frukost på högstadiet
  • Taxa för hyra av kommunens lokaler och anläggningar
  • Reglemente kommunalt pensionärsråd (KPR)
  • Generella statsbidrag riktade mot äldreomsorgen