Mobilmeny.

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag 22 september klockan 17

Biblioteksplan 2022-2025 och lokala ordningsföreskrifter är några av ärendena som kommer att tas upp på mötet.

Sammanträdet börjar kl 17 i Bollebygdskolans matsal och är öppet för allmänheten. Webbsändningen kommer du att kunna följa här.  Länk till annan webbplats.Hela kallelsen med alla ärenden till kommunfullmäktiges möte går att läsa i vår sammanträdesportal Länk till annan webbplats.. Kungörelsen finns på vår anslagstavla Länk till annan webbplats..

Punkter på kommunfullmäktiges möte

På mötet kommer bland annat följande ärenden att tas upp:

  • Utdelning kulturstipendium (delas ut av utbildningsnämndens presidium)
  • Biblioteksplan 2022-2025 för Bollebygds kommun
  • Lokala ordningsföreskrifter för Bollebygds kommun - återremiss
  • Svar på motion (-) om ny idrottsanläggning
  • Svar på motion (FR) om att bevara gamla fastigheter - återremiss
  • Svar på motion (S) om gratis mensskydd