Mobilmeny.

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag 30 mars klockan 17.00

Remiss; betänkandet Statens ansvar för skolan – yttrande till Utbildningsdepartementet, och svar på motion (M) om odlingslotter i Kråktorp är några av ärendena som kommer att tas upp på mötet.

Sammanträdet börjar kl 17 i Bollebygdskolans matsal och är öppet för allmänheten. Webbsändningen kommer du att kunna följa här. Länk till annan webbplats.Hela kallelsen med alla ärenden till kommunfullmäktiges möte går att läsa i vår sammanträdesportal Länk till annan webbplats.. Kungörelsen finns på vår anslagstavla Länk till annan webbplats..

På mötet kommer bland annat följande ärenden att tas upp

  • Svar på motion (V) om vindkraft
  • Svar på motion (M) om odlingslotter i Kråktorp
  • Remiss; betänkandet Statens ansvar för skolan – yttrande till Utbildningsdepartementet
  • Revidering av arvodesreglemente för förtroendevalda i Bollebygds kommun