Mobilmeny.

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 16 september klockan 17

Riktlinjer för flaggning och riktlinjer för exploateringsavtal är några av ärendena som kommer att tas upp på mötet.

Sammanträdet börjar kl 17 i Bollebygdskolans matsal och är öppet för allmänheten, men på grund av fortsatt rådande coronapandemi uppmanar vi dig som tänkt besöka kommunfullmäktige att istället följa sammanträdet genom webbsändningen. Webbsändningen kommer du att kunna följa här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hela kallelsen med alla ärenden till kommunfullmäktiges möte går att läsa i vår sammanträdesportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kungörelsen finns på vår anslagstavla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Punkter på kommunfullmäktiges möte

På mötet kommer bland annat följande ärenden att tas upp:

  • Riktlinjer för exploateringsavtal inom Bollebygds kommun
  • Riktlinjer för flaggning i Bollebygds kommun
  • Partistöd 2021 för (FR)
  • Svar på fyra motioner
  • Svar på två interpellationer