Mobilmeny.

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 29 april klockan 17

Årsredovisning 2020 för Bollebygds kommun och delegeringsrätt till kommunstyrelsen med anledning av pandemilagen och dess följdförordningar är några av ärendena som kommer att tas upp på mötet.

Sammanträdet börjar kl 17 i Bollebygdskolans matsal och är öppet för allmänheten, men på grund av fortsatt rådande coronapandemi uppmanar vi dig som tänkt besöka kommunfullmäktige att istället följa sammanträdet genom webbsändningen. Webbsändningen kommer du att kunna följa här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Till detta möte finns även möjlighet för allmänheten att ställa frågor till de förtroendevalda kring kommunens årsredovisning 2020. Här finns mer information om hur du ställer frågor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hela kallelsen med alla ärenden till kommunfullmäktiges möte går att läsa i vår sammanträdesportal Länk till annan webbplats.. Kungörelsen finns på vår anslagstavla Länk till annan webbplats..

På mötet kommer bland annat följande ärenden att tas upp:

  • Lokalresursplan 2021-2030 för Bollebygds kommun
  • Revisionsberättelse 2020 för Bollebygds kommun
  • Årsredovisning 2020 för Bollebygds kommun, inkl prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna
  • Delegeringsrätt till kommunstyrelsen med anledning av pandemilagen och dess följdförordningar
  • Partistöd 2021 - Vänsterpartiet
  • Partistöd 2021- Miljöpartiet
  • Partistöd 2021 - Centerpartiet
  • Redovisning av obesvarade motioner, våren 2021