Torbjörn Widfeldt, organist i Svenska kyrkan i Bollebygd.

26 mars 2019

Kyrkoorganisten Torbjörn Widfeldt - årets kulturstipendiat

Organisten Torbjörn Widfeldt är 2019 års kulturstipendiat. Utbildningsnämnden valde Torbjörn Widfeldt till årets kulturstipendiat på senaste nämndmötet.

Han får stipendiet för sitt engagemang och sina fina musikaliska arrangemang, som ofta fyller Bollebygds kyrka där Torbjörn är organist.

Engagemanget och musiken berikar Bollebygd

Torbjörns engagemang för Bollebygds kyrkokör gjorde kören till Bollebygdsambassadörer 2012 och musiken klingade en bra bit utanför Bollebygds gränser. Alla arrangemang som arrangeras i kyrkan och där Torbjörn är inblandad blir högkvalitativa konserter som på många sätt berikat och berikar Bollebygd.

Stipendiet delas ut varje år för olika kulturinsatser

Bollebygds kommun delar varje år ut ett kulturstipendium till en enskild person, grupp eller förening som belöning för värdefulla insatser inom kulturområdet. Stipendiet kan också delas ut som uppmuntran och hjälp till utbildning åt den som visat lovande talang för fortsatt konstnärlig eller vetenskaplig verksamhet inom litteratur, konst, musik, dans, film, sång, konsthantverk eller därmed jämförbara områden av kulturell verksamhet. Stipendiet kan endast delas ut till person som är bosatt eller född i kommunen. En förening ska vara verksam i kommunen. Stipendiet är på 10 000 kr.