29 april 2020

Lämna dina synpunkter om nya översiktsplanen

Fyll i vårt webbformulär. Sista dagen imorgon 30 april!

Arbetet med kommunens översiktsplan är igång. Översiktsplanen ligger till grund för många beslut som berör hur kommunen ska använda mark och vatten. Kommunen befinner sig i av processen med att inhämta synpunkter från allmänheten i tidigt skede.

För att lämna dina synpunkter fyller du i kommunens webbformulär. Det tar ca 5-10 minuter. Formuläret är öppet april ut, så skynda att svara.

Du kan läsa mer om gällande översiktsplan och arbetet med den nya översiktsplanen på kommunens sida om arbetet med översiktsplanen.länk till annan webbplats