Mobilmeny.

11 mars 2022

Länsstyrelsen inventerar boendeplatser

Boendet på Lokes väg kan bli aktuellt som bostad för flyktingar från Ukraina.

Kriget i Ukraina har skapat ett extraordinärt läge och Sverige förbereder sig på att ta emot flyktingar. Behovet av tillfälliga boendeplatser i kommuner över hela landet är akut.

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelsen har i sitt uppdrag (4 § förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap) därför gått ut till samtliga kommuner för en inventering av vilka och hur många tillfälliga boendeplatser respektive kommun kan ställa upp med.

Bollebygds kommun har rapporterat in möjliga tillfälliga boendeplatser och framför allt är det boendet på Lokes väg som kan bli aktuellt.

Förberedelser i väntan på besked

Bollebygds kommun har inte fått i uppdrag att öppna några boendeplatser än. Men läget kan förändras snabbt. Om eller när kommunen blir ombedd att öppna platserna kommer information att läggas ut här på hemsidan.

I väntan på besked förbereder Bollebygds kommun bland annat genom att köpa in inventarier, till exempel sängar och sängkläder. Inköpen innebär att det redan i veckan kan bli mer aktivitet kring boendet på Lokes väg när leveranserna med material kommer.

Blir beskedet i stället att boendet inte kommer att öppnas omplaceras allt material till kommunens beredskapslager.