Mobilmeny.

Nominera till tillgänglighetspriset 2022!

Nominera din kandidat till den nya hedersutmärkelsen för tillgänglighet.

Nu kan du nominera föreningar, företag eller organisationer till tillgänglighetspriset. Priset ska uppmärksamma goda insatser som förbättrat livsvillkoren och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar.

Insatserna kan handla om ökad fysisk tillgänglighet men också exempelvis information/kommunikation och bemötande för alla invånare eller besökare i Bollebygds kommun.

Den/de nominerade ska ha arbetat med något eller några av dessa områden:

  • Fysisk tillgänglighet: lokaler, bostäder, inom- och utomhusmiljöer m.m.
  • Bra bemötande: ett inkluderande bemötande som innebär en välkomnande miljö för alla.
  • Tillgänglig information och kommunikation, som till exempel webbplatser, broschyrer och annat.

Sök själv eller nominera din kandidat senast den 15 september!

Här hittar du information om tillgänglighetspriset och ansökningsformulär.