Mobilmeny.

Nu pågår vaccinering med dos 2

Den 16 februari påbörjades vaccinering av dos 2.

Tisdagen den 19 januari började socialförvaltningen vaccinera boende på Bollegården samt personer i ordinärt boende som har hemtjänst och hemsjukvård samt deras hushållskontakter. Även personer inom funktionshinderområdet som har hemsjukvård fick vaccin. Den 16 februari påbörjades vaccinering av dos 2 till dessa grupper.

Under fredagen i vecka 7 beräknas flertalet vaccinationer med dos 2 vara klara.

Den som blivit covid-19-positiv måste vänta fyra veckor innan vaccinering kan ske. De som först blev smittade på Bollegården kommer därmed att få sin andra dos någon vecka senare, eftersom deras dos 1 blev förskjuten.