Mobilmeny.
Bollebygdssiluett med texten Vision 2035, illustration.

Ny vision för Bollebygds kommun

Hur ser du Bollebygd år 2035? Var med och ta fram en ny vision för kommunen! Alla som bor och verkar i kommunen är välkomna att bidra.

Vi ska ta fram en vision för hur vi ser Bollebygd år 2035. Det är en beskrivning av hur vi medborgare, företagare, föreningar, fackliga organisationer, medarbetare och andra intressenter önskar se Bollebygd i framtiden. Det är utifrån visionen politikerna sätter mål som de kommunala verksamheterna kommer att arbeta efter.

Hur gör vi detta?

Under perioden 16 augusti till 26 september kommer en digital enkät att finnas tillgänglig här på webbplatsen. Svara gärna på den, och du bidrar till den samlade bilden av hur kommunen uppfattas idag, hur en önskvärd framtid ser ut och vilka värden som är viktiga i framtiden.

Kommunens näringsliv, föreningsliv, religiösa samfund, funktionsnedsättningsverksamheten, ungdomsrådet och elevråden kommer att bjudas in till digitala workshopar för att samla in åsikter och tankar kring dessa gruppers syn på kommunen.

Barnen i kommunens förskolor kommer att få måla hur de ser framtiden och detta kommer sedan att presenteras på biblioteket och tas med i arbetet med att skapa den nya visionen.

Kommunens ferieungdomar kommer att besöka Hultafors, Olsfors, Töllsjö och Bollebygd för att intervjua boende i dessa orter och på så vis få en djupare inblick i medborgarnas syn på kommunen.

Till när?

Mot slutet av året kommer förslaget att presenteras för kommunfullmäktige.

Så, välkommen att vara med och ta fram den nya visionen!