Mobilmeny.

Påminnelse - Svara på medborgarundersökningen

Runt 800 invånare i Bollebygds kommun har fått möjligheten att tycka till om kommunen. Om du är en av de utvalda - kom ihåg att svara.

I SCB:s årliga medborgarundersökning får invånare möjligheten att tycka till om sin hemkommun. I år fick runt 800 slumpis utvalda medborgare i kommunen chansen att tycka till.

Ditt svar är viktigt

Ju fler som svarar desto bättre bild får vi av vår kommun. 37% har i skrivande stund svarat på enkäten, men vi vill få in fler svar! Är du en av de utvalda är din medverkan viktig!

-Det är viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten. Genom att svara har man möjlighet att påverka arbetet i sin kommun, säger Kristina Sunebrand, folkhälsostrateg i Bollebygds kommun.

Fakta: SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska, finska eller spanska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

I år är enkäten utskickad till 118 800 personer i 100 kommuner. Totalt 273 av Sveriges 290 kommuner någon gång varit med i undersökningen sedan starten 2005. Detta år är fjärde gången som Bollebygds kommun deltar. Runt 800 personer i Bollebygds kommun är utvalda att delta.

Årets undersökningsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

Mer information:

SCB:s information om enkäten (inklusive kontaktuppgifter till ansvariga)länk till annan webbplats

Följande kommuner deltar i medborgarundersökningen 2020 (Excelfil)länk till annan webbplats

Resultat från tidigare undersökningarlänk till annan webbplats