Mobilmeny.

Resultatet av SCB:s medborgarundersökning är här!

Varje år erbjuder statistikmyndigheten SCB Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Idag presenteras resultatet av höstens undersökning på SCB:s webbsida.

Sammanlagt deltog 100 kommuneri undersökningen som genomfördes mellan den 24 augusti och den 3 november 2020. I Bollebygds kommun tillfrågades ett slumpmässigt urval på 800 personer i åldrarna 18–84 år om att delta i undersökningen. Av dessa besvarade 46 procent enkäten. 

Stort tack till dig som valde att besvara undersökningen, dina svar är viktiga för oss.

Ta del av resultatet

Samtliga kommuners resultat för 2020 publiceras den 21:e december på SCB:s webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vad händer nu?

Vi kommer att ta del av statistiken och analysera det inkomna materialet. Det är viktigt att komma ihåg att SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning.

Undersökningen är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun.